Author Archives: mpsh

شکنندگی جامدات یونی و چکش خواری جامدات فلزی

By | جولای 21, 2021

شکنندگی جامدات یونی و چکش خواری جامدات فلزی

انیمیشن محلول الکترولیت و غیرالکترولیت و pH اسید و باز

By | جولای 21, 2021

محلول الکترولیت و غیرالکترولیت pH اسید و باز و رابطه بین غلظت یون هیدروکسید و هیدرونیوم

انیمیشن ساعت آلکانی و عناصر جدول تناوبی

By | جولای 21, 2021

ساعت آلکان (هیدروکربنی) ساعت عناصر جدول تناوبی