گیف های آموزشی شیمی متوسطه دوم طراحی توسط پورشمس

By | دسامبر 27, 2020

تکنیک محاسبه نسبت شمار آنیون به کاتیون در ترکیبات یونی

سلول گالوانی روی-مس

یونها(چنداتمی و تک اتمی) قسمت 2

یونها(چنداتمی و تک اتمی) قسمت 1

هیدروکربنها، محاسبه جفت الکترونهای ناپیوندی و پیوندی، محاسبه تعداد ایزومر الکانها

مقایسه خاصیت نافلزی فلوئور، کلر و برم

مثلث برموداهای محاسبات اسید و باز

روند تغییر شعاع اتمی در هالوژنها

روند تغییر شعاع اتمی در گروه و دوره جدول

روند تغییر شعاع اتمی در گروه و دوره جدول 1

رمز حفظ گروه های جدول تناوبی

روش 1 محاسبه سریع لگاریتم به صورت ذهنی(قسمت دوم)

روش 1 محاسبه سریع لگاریتم به صورت ذهنی(قسمت اول)

روش بخاطر سپاری سریع اندازه زوایای مثلثاتی

روش محاسبه تستی جرم اتمی میانگین

روش موازنه سریع

روشی بسیار سریع برای تعیین گروه و دوره عناصر

روش تقطیر برای جداسازی دو مایع حل شدنی با اختلاف در نقطه جوش

جداازی اجزای نفت خام به روش تقطیر جزء به جزء در پالایشگاه

تشکیل پیوند یونی سدیم کلرید

یونهای تک اتمی و چنداتمی

تشکیل ترکیب یونی سدیم کلرید(نمک خوراکی)

پیوند فلزی بین اتمهای فلز که به علت وجود الکترونهای آزاد و جاذبه بین این الکترونها و باقیمانده اتم که دارای یون مثبت است
پیوند کووالانسی در آن اتمها الکترون به اشتراک می گذارند.
پیوند یونی با انتقال اکترون(مبادله الکترون) همراه است.

پیدا کردن لگاریتم در مبنای 10 بصورت ذهنی

تشخیص الکل و اسید سازنده استر

تشخیص الکل و اسید سازنده استر

مواد سازنده استر

تشخیص الکل و اسید سازنده استر

آلکان، آلکن و آلکین

آلکان دارای پیوند یگانه کربن-کربن،
آلکن دارای حداقل یک پیوند دوگانه کربن-کربن،
آلکین حداقل دارای یک پیوند سه گانه کربن-کربن،

تشکیل استر از الکل و کربوکسیلیک اسید

تشکیل استر از الکل و کربوکسیلیک اسید

One thought on “گیف های آموزشی شیمی متوسطه دوم طراحی توسط پورشمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *